Archive for the ‘Het Nieuwe Leiderschap’ Category

Door: Susan Smulders, partner in Moneypenny Consulting en Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Het Nieuwe Werken? Als het aan ‘ons’, aan de leidinggevenden lag, dan deden we er helemaal niets aan. Want Het Nieuwe Werken, dat betekent: medewerkers bepalen zelf waar en wanneer ze werken, ze plannen werk om hun privéleven heen en voor je [...]

Onlangs werd ik door een bank benaderd of ik als MKB-ondernemer tijdens een relatiebijeenkomst mijn visie wilde geven op het thema ondernemen in crisistijd. Ik heb toegezegd, maar moest mij wel even in het onderwerp verdiepen. Als MKB-ondernemer ben ik niet zozeer bezig met de crisis an sich, wel merk ik dat het zakendoen de [...]

strong>Bedrijven die volgens Het Nieuwe Werken willen werken, moeten hun medewerkers aansturen en afrekenen op output. Managers zijn inmiddels doordrongen van deze prestatiegraadmeter, stellen dus de mooiste KPI’s, kritieke prestatie indicatoren, op en zijn, voilà, klaar voor Het Nieuwe Werken! Helaas, beste manager, is het simpelweg formuleren van KPI’s geen garantie voor het gewenste bedrijfssucces. [...]

In hoeverre is een feitelijk onjuiste naam voor iets daadwerkelijk een issue als iedereen heel goed begrijpt wat er mee wordt bedoeld? Tegelijkertijd kan een ‘verkeerde’ naam onder critici leiden tot irritatie en onbegrip. Het gevaar dat hierachter schuilt, is dat er een discussie ontstaat over een term in plaats van over de daadwerkelijke inhoud. [...]

Veel leidinggevenden zijn best bereid hun medewerkers meer flexibiliteit te geven. Hamvraag is of ze er zelf om zitten te springen. Jarenlang hebben ze zich een slag in de rondte gewerkt om een bepaalde positie te verwerven. Met de daarbij behorende statussymbolen waar velen toch wel erg aan hechten. Reuze fijn en makkelijk en bovendien [...]

 … kan HNW ook tot sociale binding leiden? Het verliezen van sociale binding is een van de grootste angsten van managers bij implementatie van Het Nieuwe Werken. In een workshopprogramma dat we doen met leidinggevenden van een grote financiële instelling komt het iedere sessie naar boven. Hoe houd je contact met elkaar als je elkaar niet [...]

Nu steeds meer bedrijven en organisaties zich oriënteren op Het Nieuwe Werken, komt de discussie op gang over de rol van managers bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Hebben ze eigenlijk nog wel iets te doen als medewerkers niet meer dagelijks op kantoor zijn? Wat verandert er in hun rol? En wat betekent dat voor de [...]

Eén van de grote misvattingen die bij leidinggevenden heerst over Het Nieuwe Werken is dat met ‘al die vrijheid’ medewerkers niet meer aan te sturen zijn. Eén van de kritische succesfactoren bij implementatie van Het Nieuwe Werken in organisaties blijkt te zijn dat er duidelijke spelregels worden afgesproken. Lees het hele artikel door Marianne Sturman [...]